TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych centrum rozwoju dziecka zgrane dzieciaki Ząbki Marki Zielonka Targowek WarszawaTRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) – to grupowe zajęcia skierowane do dzieci z trudnościami w zachowaniu, nieśmiałych, wycofanych, lękliwych, mających problemy w nawiązaniu prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, ale również dla dzieci z Zespołem Aspergera, autyzmem, dominujących i buntowniczych, mających duże trudności z przestrzeganiem norm społecznych.

Podczas zajęć dzieci uczą się:

  • wyrażania siebie i swojego zdania w sposób akceptowalny społecznie
  • nauki radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi i konfliktowymi
  • identyfikowania swoich emocji i panowania nad nimi
  • wzmacniania poczucia swojej wartości, odkrywania swoich mocnych i słabych stron
  • współpracy z grupą rówieśniczą i pozytywnych relacji koleżeńskich
  • uczą się zachowania adekwatnego do sytuacji w życiu codziennym
  • inicjowania rozmowy i podtrzymywania jej.

Zajęcia odbywają się co tydzień w małych, kameralnych grupach i trwają 60 lub 90 min. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy dramy, zajęć teatralnych, muzykoterapii, elementy zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Psycholog Rafał Sawicki