KOREKTYWA

Najczęstszym okresem, kiedy powstają wady postawy u naszych pociech jest okres szkolny (6-7 lat). Wtedy zmienia się diametralnie tryb ich dotychczasowego życia. Związane jest to z przejściem ze swobodnego, indywidualnego regulowanego reżimu ruchu w narzucony, kilkugodzinny system przebywania w pozycji siedzącej, często w niewłaściwych warunkach.

 Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej mają na celu korygowanie niewłaściwej postawy ciała u dzieci poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń. Im wcześniej wykryta wada tym łatwiejsza terapia dla dziecka.

Zakres zajęć:

  • korektywa i kompensacja wad postawy
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe (kształtowanie prawidłowej postawy ciała, edukacja posturalna)
Scroll to Top