CENNIK

ZAJĘCIA/USŁUGACENA
Integracja Sensoryczna
Diagnoza – ilość spotkań w ramach badania dostosowana do potrzeb + omówienie
(ok. 3×60 min.)
450 zł /420 zł*
Rediagnoza (90-120 min.)350 zł
Konsultacja (60 min.)/opinia na piśmie200 zł /80 zł
Terapia (50 min.)130 zł /120 zł*
Karnet 10 zajęć (ważny 90 dni od daty pierwszych zajęć z pakietu)1 200 zł
Neuroflow – aktywny trening słuchowy
Badanie i diagnoza/diagnoza międzyetapowa250 zł /200 zł
Opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical
Logopedia
Terapia (30 min.)/Karnet 4 zajęć (płatne z góry)**70 zł /260 zł
Terapia (50 min.)/Karnet 4 zajęć (płatne z góry)**120 zł /460 zł
Konsultacja (60 min.)/opinia na piśmie200 zł /80 zł
Terapia pedagogiczna
Konsultacja (60 min.)/opinia na piśmie200 zł /80 zł
Terapia (50 min.)120 zł
Karnet 4 zajęć (płatne z góry)**460 zł
Terapia psychologiczna
Konsultacja (60 min.)/spotkanie (min. dwa oddzielne spotkania z rodzicami/em i dzieckiem)150 zł
Spotkania indywidualne/psychoterapia (50 min.)150 zł
Karnet 4 zajęć (płatne z góry)**560 zł
Terapia ręki
Konsultacja (60 min.)/opinia na piśmie200 zł /80 zł
Terapia (50 min.)120 zł
Karnet 4 zajęć (płatne z góry)**460 zł
Trening Umiejętności Społecznych
Pojedyncze zajęcia 5-6 latki (60 min.)80 zł
Pojedyncze zajęcia 7 lat i wyżej (po 90 min.)100 zł
Karnet 4 zajęć (płatne z góry)**380 zł
Rehabilitacja/korektywa
Terapia (50 min./30 min.)120 zł /80 zł
Konsultacja (60 min.)200 zł
Opinia dotycząca przebiegu terapii/funkcjonowania dziecka80 zł

* dla dzieci, które korzystają z dwóch godzin terapii w tygodniu lub z terapii SI i innej terapii

dostępnej w CRD Zgrane Dzieciaki lub rodzeństwa

** Karnet ważny w ciągu 5 tygodni od daty pierwszych zajęć z pakietu