LOGOPEDIA

Kiedy zgłosić się do logopedy?
Najprostsza odpowiedź na to pytanie: zawsze, gdy coś w rozwoju mowy dziecka nas martwi. Logopeda jest specjalistą w dziedzinie rozwoju mowy. To logopeda orzeka o tym, czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo, bądź nieprawidłowo i czy dziecko wymaga terapii.

W naszym gabinecie oferujemy:

  • terapię logopedyczną dla dzieci od 2 roku życia z opóźnieniem rozwoju mowy, wadami wymowy, zaburzeniami rozwoju mowy dostosowaną do wieku i indywidualnych możliwości dziecka;
  • konsultacje logopedyczne dla rodziców mających wątpliwości, co do rozwoju mowy swoich dzieci;

A więc Rodzicu zgłoś się do specjalisty, jeśli Twoje Dziecko:

  • W wieku 2 lat nie mówi w ogóle lub posługuje się pojedynczymi słowami, bądź sylabami i wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi; niechętnie nawiązuje kontakt werbalny i wzrokowy; gdy jego mowa jest niezrozumiała przez otoczenie; gdy nie rozumie kierowanych do niego prostych poleceń słownych;
  • W wieku 3 lat wymawia pojedyncze dźwięki lub słowa, nie buduje prostych zdań, jego wypowiedzi są niezrozumiałe dla otoczenia; gdy ma niepłynność mowy; gdy nie rozumie kierowanych do niego poleceń; gdy przy wymawianiu głosek: t, d, n, l, ś, ź, ć, dź układa język między zębami; gdy zamiast głosek: k, g wymawia głoski: t, d;
  • W wieku 4 lat nie posługuje się zdaniem, tylko pojedynczymi słowami; gdy nie rozumie poleceń słownych; gdy nie wymawia głosek: l, f, w, k, g, s, z, c, dz i zamienia je odpowiednio na głoski: j, p, b, t, d, ś, ź, ć, dź; gdy ubezdźwięcznia głoski dźwięczne (np. zamiast woda mówi fota); gdy układa język między zębami podczas wymawiania głosek: l, t, d, n, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz; gdy ma niepłynność mowy
  • W wieku 5 lat nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż,; gdy głoskę r zamienia na j,ł bądź wymawia ją gardłowo; gdy układa język między zębami (jak u 4-latka) + przy sz, ż, cz, dż;  gdy nadmiernie upraszcza, skraca lub przestawia sylaby w wyrazie; gdy nie rozumie i nie posługuje się wyrażeniami przyimkowymi; gdy nie buduje dłuższych wypowiedzi; gdy ma niepłynność mowy.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.