CENNIK

ZAJĘCIA/USŁUGA CENA
Integracja Sensoryczna
Diagnoza – ilość spotkań w ramach badania dostosowana do potrzeb + omówienie (ok. 3×60 min.) 350 zł/320 zł*
Rediagnoza (60-90 min.) 250 zł
Konsultacja (60 min.) 150 zł
Terapia (50 min.) 90 zł/85 zł*
Karnet 10 zajęć (ważny 90 dni od daty zakupu) 850 zł
Metoda Warnkego
Diagnoza – badanie + omówienie (60-90 min.) 200 zł
Konsultacja (60 min.) 100 zł
Terapia (60 min.) 90 zł/85 zł*
Neuroflow – aktywny trening słuchowy
Badanie i diagnoza/diagnoza międzyetapowa 250 zł/150 zł
Opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical
Logopedia
Terapia (30 min.) 55 zł/50 zł*
Terapia (45 min.) 75 zł/70 zł*
Terapia (55 min./60 min) 85 zł/80 zł*
Konsultacja (60 min.)/opinia na piśmie 100 zł/40 zł
Diagnoza neurologopedyczna  250 zł
Terapia psychologiczna
Konsultacja (60 min.) 140 zł
Psychoterapia poznawczo-behawioralna (50 min.) 120 zł
Trening Umiejętności Społecznych
Pojedyncze zajęcia (90 min.) 65 zł
Cykl czterech spotkań (po 90 min.) 250 zł
Korektywa
Terapia (50 min./30 min) 90 zł/70 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna (60 min.) 150 zł

 * dla dzieci, które korzystają z dwóch godzin terapii SI w tygodniu lub z terapii SI i innej terapii

 dostępnej w CRD Zgrane Dzieciaki lub rodzeństwa